Logo ITK

** เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยน Link / catalog สินค้า ไม่พบสินค้า กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
(changes product links / catalog, products may not be found. Please contact sales.)

ร่วมงานกับเรา

Image

ตำแหน่งที่เปิดรับ

ตำแหน่งงาน : Network Engineer

รายละเอียดงาน

 • ออกแบบ ติดตั้งและแก้ไขระบบเครือข่าย Network Infrastructure และอุปกรณ์ Security เช่น Core Switch, Firewall, Toll and Network Application, Software Application ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม
 • ดูแลให้บริการลูกค้าด้านการแก้ไขปัญหาทั้งทางโทรศัพท์และ Onsite ให้เป็นไปตาม SLA และสัญญาบริการ (เช่น การดูแลเซิร์ฟเวอร์และระบบเครือข่าย ทั้ง Hardware, Software, การตรวจอุปกรณ์ตามสถานที่ติดตั้ง)
 • ติดตามงานด้านเทคนิคกับคู่ค้า เช่น Supplier, Sub-Contractor, Vendor เพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดหรือสัญญาบริการกับลูกค้า
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 • เพศ : เพศชาย สัญชาติไทย
 • อายุ(ปี) : 25-35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • มีประสบการณ์ด้าน System Infrastructure, Network Infrastructure, และระบบ Security (ถ้ามี CCNA Certificate จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีรถยนต์และใบขับขี่ของตนเอง
 • ตั้งใจทำงาน ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • ทำงานภายใต้ ภาวะแรงกดดันได้ดี

ตำแหน่งงาน : ธุรการ

รายละเอียดงาน

 • ตรวจรับสินค้า และ ดูแลสต็อกสินค้า
 • บันทึกข้อมูลสินค้า ถ่ายรูป, ถ่ายวีดีโอ, เก็บ Serial, Ticket License บันทึก, สแกนไฟล์ ลงในระบบ
 • เตรียมสินค้ารอการจัดส่ง แพ็คของ ส่งงานให้พนักงานขนส่ง
 • ประสานงานทีมช่างเทคนิค จัดเตรียมสินค้า Setup งานให้กับลูกค้า
 • จัดการงานเคลมสินค้า ประสานงานเคลมจนจบกระบวนการ
 • จัดการงานเช่า, งานยืม, งานส่งซ่อมสินค้า

คุณสมบัติ

 • เพศ : ชาย-หญิง
 • อายุ(ปี) : 18 ขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ม.6 - ป.ตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • มีความรู้ ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
 • สามารถพิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ ได้คล่องแคล่ว
 • ตั้งใจทำงาน ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • ทำงานภายใต้ ภาวะแรงกดดันได้ดี

ตำแหน่งงาน : พนักงานขาย IT Solution (Account manager ,Sales Exclusive )

รายละเอียดงาน

 • นำเสนอ IT Solution ของ บริษัทให้กับลูกค้า
 • ติดต่อและประสานงานกับลูกค้า, ฝ่ายขาย และหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท
 • ดูแล ลูกค้าเก่า และ หาลูกค้าใหม่
 • จัดทำใบสั่งซื้อ ใบเสนอราคา และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 20 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • มีประสบการณ์ด้านธุรการประสานงานขาย
 • มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีความกระตือรือร้น ตั้งใจทำงาน และตรงต่อเวลา
 • มีความละเอียดรอบคอบในด้านเอกสาร
 • มีความสามารถด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานเบื้องต้นได้ เช่น Word / Excell
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี ** มีความรู้เรื่อง IT Solution จะพิจารณาเป็นพิเศษ **

ตำแหน่งงาน : IT Support

รายละเอียดงาน

 • มีประสบการณ์ในด้านการทำงาน Support ระบบคอมพิวเตอร์ (ไม่มีประสบการณ์ได้ ถ้าพร้อมเรียนรู้)
 • สามารถติดตั้งและแก้ไขปัญหาระบบ MS Windows, Office, Network, Antivirus, Mail Client รวมถึง Hardware ต่างๆ เช่น Printer , IP CAMERA
 • ดูแลงานด้าน IT Support ขององค์กร
 • ดูแลระบบ LAN , Network,คอมพิวเตอร์ และ Hardware and Software ต่างๆ ด้าน IT ภายในองค์กร
 • Monitoring mail server and Antivirus และซอฟท์แวร์มาตรฐาน
 • ดูแลระบบบริหารระบบฐานข้อมูลของบริษัท รวมทั้งสำรองข้อมูลของระบบงานทั้งหมด
 • ศึกษาติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางด้านฮาร์ดแวร์เพื่อนำมาประยุกต์ใช้งานในบริษัท
 • สามารถ Support On Site ได้
 • อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศ : ชาย-หญิง
 • อายุ(ปี) : 18 ขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวช -ปริญญาตรี ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ,วิศวะคอมฯ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • มีความรู้ ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป ในงานด้าน Support Computer
 • ตั้งใจทำงาน ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • ทำงานภายใต้ ภาวะแรงกดดันได้ดี

ตำแหน่งงาน : พนักงานขนส่งสินค้า

รายละเอียดงาน

 • มีหน้าที่ขับรถส่งสินค้าให้บริษัท โดยต้องรับผิดชอบในเรื่องเวลาจัดส่งสินค้าตามที่ผู้บังคับบัญชากำหนดไว้ตามแผนงานของแผนก
 • รับผิดชอบสินค้าบริษัทระหว่างการจัดส่ง ให้อยู่ในสภาพที่ลูกค้ายอมรับสินค้า
 • ดูแล รักษา บำรุง และทำความสะอาดรถขนส่ง
 • พนักงานขับรถต้องรับผิดชอบเอกสาร(บิล) ส่งสินค้าและต้องให้ลูกค้าลงชื่อรับสินค้า
 • พนักงานขับรถต้องตรวจเซ็นรับสินค้า ที่ขึ้นรถส่งให้ลูกค้าร่วมกับ ผู้ตรวจสอบสินค้าขึนรถ แล้วลงชื่อการตรวจสอบจำนวนสินค้าร่วมกับ ผู้ตรวจสอบสินค้าขึ้นรถ

คุณสมบัติ

 • เพศ : ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • อายุ(ปี) : 20 - 35
 • ระดับการศึกษา : ม.3- ปวช. ขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • มีความกระตือรือร้น
 • รู้เส้นทาง กรุงเทพและปริมณฑล

สวัสดิการ

 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน : จ.-ศ. เวลาทำงาน : 08.30 น. -17.30 น.
 • ประกันสังคม
 • งานเลี้ยงปีใหม่
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)
 • เที่ยวประจำปี
 • อื่นๆ

การติดต่อ


1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)

2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า